. .

Funkce:

The page is printed

Studenti

Spolupráce s českými univerzitami

Spolupracujeme s vybranými univerzitami v České republice, umožňujeme studentům absolvovat praxi, stáže nebo vypracovat jejich odborné práce.

Czech Republic

Honors Academia je elitní vzdělávací a tréninkový projekt, který pro talentované studenty realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze. Jedná se o nadstandardní vzdělávací a tréninkový program pro studenty s ekonomickým vzděláním, manažerským potenciálem a zájmem o jeho budoucí využití v pracovní kariéře.

DB Schenker je jednou z partnerských společností, které s Honors Academia spojily své jméno. Na programu se podílí nejen finančně, ale i obsahově. Nabízí své nejlepší experty pro výuku.

Logo Dopravní fakulty, Univerzita Pardubice

Dále podporujeme i Univerzitu Pardubice - konkrétně Dopravní fakultu Jana Pernera. Ta vychovává odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky. Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury. DB Schenker je partnerem pardubické univerzity od loňského roku.

logo Technické univerzity v Liberci, TUL

Již 5 let spolupracujeme také s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci. Ekonomická fakulta TUL umožňuje studentům získat teoretické znalosti v oblasti ekonomiky, legislativy, finančnictví a účetnictví, manažerských a marketingových dovedností i aplikací informačních technologií. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností a právě v této oblasti je spolupráce s DB Schenker největším přínosem.

Poslední aktualizace: 14.02.2017

Na začátek stránky