. .

Funkce:

The page is printed

Automobilový průmysl

Logistická řešení v rychlém pruhu

Komplexní struktura automobilového průmyslu klade na logistické služby vysoké nároky. S naší celosvětovou kvalifikací vám můžeme nabídnout přepravu na míru a logistická řešení, která splní všechny vaše požadavky.


Video pouze v angličtině

Pro automobilový průmysl je charakteristické velké množství různých druhů produktů a kolísavé výrobní objemy. Každý dodavatelský řetězec musí splňovat vysoké standardy v kvalitě a flexibilitě. Vytváříme řešení na míru v oblasti integrované přepravy a logistiky po celém světě a vždy se soustředíme na naše hlavní cíle: snížit náklady, zefektivnit postupy a silně se soustředit na kvalitu dodavatelského řetězce.

Jako výrobce automobilů nebo dodavatel v automobilovém průmyslu se můžete spolehnout na naše nepřekonatelné celosvětové logistické sítě, které uspokojí vaše zásobovací, distribuční a poprodejní potřeby. Naše optimalizovaná řešení zajistí, aby vaše součástky a vozidla rychle a spolehlivě dorazily do cíle - s použitím silniční, železniční, námořní nebo letecké dopravy a skladové logistiky. Máme pro vás také k dispozici vozový park se specializovaným vybavením.

Naše logistické služby také podporují vaše nové tržní položky a plánování nových výrobních zařízení. Je-li to nutné, můžeme spolupracovat již ve fázi, kdy je továrna navrhována. V éře e-mobility můžeme nabídnout dopravní řešení šetrná k životnímu prostředí, která vás zviditelní oproti konkurenci.

Úzce spolupracujeme s téměř všemi světovými automobilovými výrobci a dodavateli. Ti všichni využívají výhod našich řešení na míru, která splňují jejich přesné požadavky a která stále vylepšujeme. Kombinujeme různé druhy dopravy a smluvních logistických služeb a pro každý dodavatelský řetězec vytváříme ideální logistické balíčky. Poskytneme vám také podporu formou našich poradenských služeb a konceptů 3PL/4PL.

Služby železniční přepravy

Zásobování továrny po železnici JIT(právě včas): nabízíme řešení na míru pro rychlé a spolehlivé doručení vašich dílů na místo určení. Máte k dispozici největší vozový park v Evropě se speciálními nákladními vozy.

Více informací

DB Schenker Rail Automotive GmbH a španělský majoritní vlastník Transfesa S.A. jsou vedoucími evropskými poskytovateli služeb železniční přepravy a logistiky pro automobilový průmysl.

V rámci našich služeb železniční sítě Automotive RailNet až 250 vlaků denně převáží díly a dokončená vozidla do a z továren po celé Evropě a spojuje tak výrobní závody a trhy od Švédska po Turecko, od Portugalska po Rusko a až po Čínu. Tím vytváří dodavatelské systémy o vysoké frekvenci s použitím systémů jednotlivých vozidel nebo nákladních vlaků. V závislosti na individuálních požadavcích zákazníka mohou být doplněny další dopravní prostředky a služby s přidanou hodnotou. 

Stručný přehled našich klíčových služeb:

 • Logistika pro díly: tradiční nebo mezioborová doprava včetně doplňkových služeb jako služby posunování nebo řízení železnice v průmyslovém závodu a řazení železničních kolejí.
 • Logistika pro dokončená vozidla: s použitím samostatných vagónů nebo blokových vlaků pro železniční přepravu a našeho vlastního vozového parku kamionů pro silniční dopravu, včetně doplňkových služeb jako je mezinárodní síť dílů, nabídka vydávacího agenta a srozumitelných služeb PDI (inspekce před dodávkou)

Služby pozemní přepravy

Nabízíme silniční řešení pro automobilový průmysl v Evropě k přepravě dílů od externích dodavatelů a z vlastních firemních výrobních závodů.

Více informací

V DB Schenker nabízíme optimalizovaná řešení na míru pro vaši nákupní logistiku. Zajistíme nepřetržitou dodávku náhradních dílů všem vašim prodejcům a provozům po celé Evropě. Síť pozemní přepravy DB Schenker tvoří páteř, která nám umožňuje poskytovat vynikající logistické služby.

Kdykoliv nás můžete kontaktovat ohledně konzultace. Můžeme vám například pomoci optimalizovat váš dodavatelský řetězec díky analýze gravitačního centra. Dále nabízíme speciální výrobky, které vám umožní využívat globální trendy: jedním z příkladů je naše služba dodávání za nejlepší cenu (best-cost sourcing), která vám umožní doplnit do vašeho dodavatelského řetězce dodavatele z oblastí s nejnižší/nejlepší cenou.

Stručný přehled našich klíčových služeb:

 • Opatřování: dopravní řešení pro automobilové výrobce a dodavatele, včetně zasílání LTL/FTL (dokládky/celovůz), ustáleného oběhu (milk runs), překládky zboží (cross-docking) a spojení různých druhů dopravy.
 • Zásobení výroby: JIS/JIT (přesně v sekvenci/právě včas).
 • Distribuce: dodávky mezi závody, překládka zboží (cross-docking) a přeprava spojující různé druhy dopravy pro automobilové díly a materiály.
 • Poprodejní služby: expresní dodávky a dodávky do druhého dne, systémy městských dealerů (vysoce flexibilní dodávky náhradních dílů v regionech) a balící služby.

Služby letecké a námořní přepravy

Zareagovali jsme na globalizaci automobilového průmyslu v její rané fázi a vyvinuli řešení pro logistiku založenou na letecké a námořní přepravě.

Více informací

Naše celosvětová síť specialistů na automobilový průmysl pro vás připravuje inovativní služby. Provádíme každodenní konsolidaci zásilek, celní odbavení, následné roztřídění a dochvilné dodávky do výrobních a montážních závodů, stejně jako do středisek s náhradními díly výrobců a dodavatelů automobilů. Soustředíme se na dodávky na krátké vzdálenosti i na zámořskou a leteckou přepravu. S našimi službami, které v rámci dodavatelského řetězce spojují různé druhy přepravy, vám poskytujeme podomní (door-to-door) řešení od jednoho zdroje. 

Naše služby jsou postaveny na fungujícím systému mezinárodní letecké a námořní přepravy a jsou doplněné o naše vlastní charterové lety. Díky tomu se mohou hlavní světová obchodní centra spolehnout na kvalitní a stabilní služby.

Stručný přehled našich klíčových služeb:

 • Dodávky do celosvětových výrobních sítí a dodavatelských řetězců.
 • Vytváření dodávek především na rozvojových trzích.
 • Celosvětové dodávky náhradních dílů především letecky v krátké lhůtě.

Smluvní logistika/SCM (řízení dodavatelského řetězce)

Pro komplexní logistické požadavky výrobců a dodavatelů automobilů nabízíme smluvní logistická řešení na míru po celé délce hodnotového řetězce.

Více informací

Naše celosvětové kompetence jsou výsledkem více než 25-ti let zkušeností v automobilovém odvětví a dostávají nás na bezkonkurenční pozici. To nám umožňuje nabízet služby pokrývající logistiku materiálu, výroby, dílů a dokončených vozidel. S našimi řešeními se podílíme na výrobě více než 6-ti milionů vozidel ročně. 

Stručný přehled našich klíčových služeb:

 • Výrobní logistika pro OEM (výrobce originálního vybavení) a dodavatele, včetně dodávek JIT (právě včas) a JIS (právě v sekvenci), přípravné montáže, řízení systému plánování výroby Kanban a e-Kanban a nakládání s prázdnými obaly a řízení pohybu vozidel v areálu (yard management).
 • Logistika SKD (částečná demontáž) a
 • CKD (kompletní demontáž): zde DB Schenker spojuje různé druhy přepravy, navrhuje a vyrábí obaly, zajišťuje demontáž, plynulou manipulaci a spojování do oddílů, které v přesně stanovém harmonogramu dodává do závodu, který provádí konečné smontování. 
 • Logistika pro díly a dokončená vozidla: servisní centra přímo propojená s výjezdními místy a bezpečnými depozity vozidel, služby PDI (inspekce před dodávkou) včetně oprav, modernizace, inspekcí, mazání a odmašťování, nanášení ochranných vrstev a homologace.
 • Logistika náhradních dílů: celosvětové zásobování a efektivní distribuce s celou škálou služeb pro sekundární trh, tj. elektronické programování, nakládání s nebezpečnými materiály, označování výrobků, atd.

Poslední aktualizace: 22.03.2015

Na začátek stránky