. .

Funkce:

The page is printed

Hutnictví a energetika

Váš specialista na oblast těžby uhlí, ocelářství a energetiku

Výrobci oceli a energie musejí mít možnost spolehnout se na bezpečné plánování a nepřetržité dodávky. Díky našim znalostem daného odvětví vytváříme pružná a spolehlivá řešení bez ohledu na objem přepravy.

Hodnotový řetězec v odvětvích, jako jsou těžba a zpracování uhlí nebo oceli, je čím dál rozsáhlejší a vede napříč státy i kontinenty. Ocelové výrobky a suroviny jsou dováženy z rychle se rozvíjejících ekonomik – zemí bývalého Sovětského svazu, Číny, Indie a Brazílie. Tento trh prochází procesem neustálých změn a vyžaduje proto nové logistické koncepce. V DB Schenker dokážeme na tyto změny reagovat formou inovativních a cenově efektivních přepravních řešení.

Naše zkušenosti, odborné znalosti a vozový park čítající na 42 000 nákladních železničních vozů nám umožňují úspěšně organizovat přepravní řetězce počínající přepravou surovin a končící dodávkami finálních výrobků.  Naše početné železniční terminály a železniční logistická centra rozeseté po celé Evropě nám umožňují využívat těch nejlepších kombinací železniční, silniční a lodní přepravy, a to i v časech vysoce rozkolísané poptávky. Nabízíme tak kratší a pravidelnější časy přepravy a zvyšujeme efektivnost nákladů a spokojenost zákazníka.

Spolehlivé plánování a dodávky jsou pro nás prvořadé. Energetický sektor se již nyní spoléhá na schopnosti a multimodální přepravní služby poskytované DB Schenker pro přepravu materiálů do a z elektráren po celé Evropě.

Jakožto jeden z největších přepravců surovin pro ocelárny zaručujeme spolehlivé dodávky rudy, uhlí, vápna a kovového šrotu. Vozový park zahrnující různé typy vagonů nám umožňuje dopravovat zákazníkům působícím v ocelářském sektoru nejrůznější druhy zboží, ať již se jedná například o cívky, konstrukční profilovanou ocel, trubky, odlitky nebo třeba kusy plechu nadměrné velikosti.

Naši obchodní zástupci spolupracují se zákazníky na vývoji konkrétních přepravních a logistických řešení včetně speciálních koncepcí řešení železničních přepravy, která jsou „šita“ na míru jejich požadavkům. Jako příklad našich služeb můžeme uvést spolehlivé přistavování prázdných nákladních železničních vozů, záruku na podvozek železničních vozů, řízení dodávek kovového šrotu nebo třeba poskytování a používání speciálních typů nákladních vozů. Nabízíme také koncepty přepravy zaměřené na konkrétní sektor jako například automobilový průmysl.

Snižování emisí CO2 hraje čím dál významnější roli. Obzvlášť výrazně se tento trend začal projevovat po zavedení obchodů s emisními povolenkami EU. Na tento trend reagujeme zavedením celé škály ke klimatu a životnímu prostředí šetrných produktů. Služby železniční přepravy jsou dokonce schopny nabídnout řešení, která jsou 100% bez emisí CO2.

Poslední aktualizace: 13.08.2015

Na začátek stránky