. .

Funkce:

The page is printed

SCHENKER spol. s r. o.

Výpis z obchodního rejstříku

Úplný výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30706.

Datum zápisu:29.07.1994
Obchodní firma:SCHENKER spol.s r.o.
Sídlo:Nučice, K Vypichu 731, PSČ: 25216
Zapsáno: 2.10. 2013
Identifikační číslo:61500780
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
- vnitrostátní zasilatelství
- mezinárodní zasilatelství
- celní deklaranství (činnost směřující k celnímu odbavení zásilek)
- skladovací činnost
- pronájmy nemovitostí (včetně poskytování i jiných než základních služeb)
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a zasilatelství
- poradenská činnost v oblasti logistiky a zasilatelství

Statutární orgán: 
Jednatel:
 

Ing. Tomáš Holomoucký, r.č. 710121/2569
Liberec 8, Erbenova 467/23a, PSČ: 46008
den vzniku funkce: 20.04.2004
Zapsáno: 15.06.2004

JUDr. Vladimír Handl, r.č. 560518/2451
Praha 4, Chodov, Benkova 1685/32, PSČ 149 00
den vzniku funkce:  3.srpna 2011
Zapsáno: 14.září 2011

Pokud je jmenován jeden jednatel, jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, jednají a podepisují jménem společnosti vždy nejméně dva jednatelé. Jednatel se podepisuje tím způsobem, že k vytisknuté nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Prokura:
 

Ing. Ján Lipták, r.č. 741215/8237
Mukařov, Sosnová 331, okres Praha-východ, PSČ 251 62
Zapsáno: 14.září 2011


 
Prokurista je k zastupování a podepisování oprávněn vždy s jiným prokuristou, byla-li prokura udělena alespoň dvěma osobám. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Společníci:SCHENKER & CO AG
Stella-Klein-Löw-Weg 11, 1020 Wien
Rakouská republika
Vklad:1.000.000,- Kč

Splaceno:

100 %
Základní kapitál:1.000.000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- Společnost je právním nástupcem obchodní společnosti Schenker CS Interlogistik, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČO 152 71 439.

- Na základě uzavřené smlouvy o prodeji podniku ze dne 22.12.1998 mezi společností SCANSPED CZECH s.r.o. se sídlem Liberec, U jezu 2, IČO: 48292150 jako prodávajícím a společností Schenker Interlogistik, spol. s r.o. (nyní SCHENKER-BTL, spol. s r.o.) se sídlem Londýnská 58, 120 00 Praha 2, IČO: 61 50 07 80 jako kupujícím se zapisuje prodej podniku.

- Na společnost SCHENKER spol. s r. o. přešla část jmění společnosti BAX Global, spol. s r. o. se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, Laglerové 1075/4, PSČ 16008, identifikační číslo: 264 29 292, a to v důsledku rozdělení společnosti BAX Global, spol. s r. o. odštěpením sloučením se společností SCHENKER spol. s r. o. ve smyslu ustanovení § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

- Na společnost SCHENKER spol. s r. o. přešlo jmění zanikající společnosti RAILOG, s. r. o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 611/14, PSČ 110 00, identifikační číslo: 265 06 441, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 86487, a to na základě Projektu přeměny formou vnitrostátní fúze sloučením ze dne 18.6.2009. Rozhodný den pro fúzi byl 1. 1. 2009.

- Na společnost SCHENKER spol. s r. o. přešlo jmění zanikající společnosti SCHENKER Logistic (CZ) spol. s r. o., se sídlem Rudná u Prahy, K Vypichu 1087, PSČ: 252 19, identifikační číslo 26429292, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81581, a to na základě projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15. 6. 2010. Rozhodný den pro fúzi byl 1. 1. 2010.

------------------------------------------------------
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Údaje platné ke dni 10.1.2011

Poslední aktualizace: 02.11.2016

Na začátek stránky