. .

Funkce:

The page is printed

Shake hands, Thinkstock

Standardy v obchodním styku

DB Schenker je synonymem pro dopravní a logistické aktivity společnosti Deutsche Bahn (DB) a zavazuje se k plnění interních stejně jako národních předpisů. Dále skupina DB definovala etický kodex - standardy pro obchodní chování, které jsou zakotveny napříč celou společností.

Etický kodex společnosti DB definuje standardy a očekávání pro každodenní obchodní aktivity našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Naši manažeři jdou v tomto směru příkladem.