. .

Funkce:

The page is printed

Jednáme podle pravidel

Etický kodex DB

Na základě právních předpisů a etického kodexu společnosti DB byly uzavřeny a stále jsou uzavírány jasné dohody v rámci skupiny DB Group a je hájeno etické chování v podnikání.

Tato interní ujednání poskytují pravidla pro zaměstnance a vedoucí pracovníky pro veškeré obchodní transakce a kontakty se zákazníky. Interní předpisy definují chování zejména v následujících situacích:

  • Benefity – dávat a brát

Transparentní pokyny, jak se vypořádat s benefity od třetích stran nebo odměnami od samotné společnosti.

  • Ochrana majetku

Směrnice ohledně ochrany obchodních tajemství stejně jako majetku skupiny DB

  • Kartelové právo / antimonopol

Informace a pokyny, jak se vyhnout dohodám porušujícím hospodářskou soutěž, stanovování cen a nabídkám, které porušují poctivou hospodářskou soutěž. 

  • Zástupci, makléři, poradci

Pravidla týkající se spolupráce a výběru.

  • Střety zájmů

Pokyny, jak se vyhnout střetům zájmů, tj. mezi osobními zájmy zaměstnanců a jejich zaměstnavatelem. 

Poslední aktualizace: 24.11.2014

Na začátek stránky