. .

Funkce:

The page is printed

Zachování integrity

Ohlašování porušení pravidel

Cílem DB Schenker je jednat eticky a podle platných právních předpisů ve všech obchodních případech.

DB Schenker si klade za cíl jednat eticky ve všech obchodních transakcích a v souladu s platnými právními předpisy. Nicméně, může nastat situace, kdy musí být nahlášeno podezření na porušování právních předpisů nebo závažné pochybení. DB Schenker proto nabízí zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům různé způsoby ohlašování podezření na porušování předpisů.

Ohlašovací linka DB Schenker

Integrita je jedním z klíčových principů společnosti DB Schenker. Pomozte nám prosím zajistit, aby se všichni zaměstnanci DB Schenker chovali eticky. Pokud zjistíte pochybení, neváhejte podat zprávu prostřednictvím linky společnosti DB Schenker určené pro nahlašování takových pochybení.

Tato ohlašovací linka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce po celém světě. Linka byla zřízena jako doplněk ke stávajícím komunikačním kanálům, což zahrnuje oddělení zabývající se dodržováním předpisů a ombudsmany. Provoz linky zajišťuje náš obchodní partner, GCS Europe Ltd. Všechna hlášení budou zpracována určenými specialisty.

Tam, kde to místní právní předpisy dovolují, mohou být hlášení prováděna prostřednictvím této linky anonymně, ale pokud je to jen trochu možné, napište své jméno.

Linka byla zřízena pro nahlašování chování, které je v rozporu se závazky DB Schenker vztahující se na podnikání v souladu s nejvyššími standardy etiky a integrity. Typ nesprávného chování, které je možné řešit prostřednictvím této linky DB Schenker, se mění v důsledku odlišných právních řádů po celém světě. Pokud vaše hlášení obsahuje informace, které nelze řešit prostřednictvím linky DB Schenker, obdržíte zprávu vysvětlující tuto skutečnost a poskytující další informace o tom, kde můžete vaše zjištění nahlásit.

Linka nesmí být využívána k vědomému předkládání nepravdivých nebo pomlouvačných prohlášení nebo informací. Nepatřičná podání tohoto druhu mohou vést k vážným následkům podle občanského a trestního práva.
V zájmu zjednodušení komunikace prostřednictvím linky DB Schenker prosím používejte číslo vašeho hlášení a osobní identifikační číslo, které obdržíte po podání vaší zprávy. Pokud své hlášení odešlete anonymně, komunikace neodhalí vaši totožnost.

Hlášení budou zpracovávána důvěrně. Za určitých okolností se však mohou orgány veřejné moci dovolávat platných předpisů a nařídit společnosti odhalení informací předložených prostřednictvím linky DB Schenker.

Zde si můžete přečíst pravidla ochrany osobních údajů:

Privacy Policy

(PDF | 0,14 MB)
PDF stáhnout

Může nám nahlásit porušení práva nebo etického kodexu:

Přes webovou stránku: DB Schenker Alert Line

Nebo telefonicky:

Země

Telefonní číslo

US

855-441-6844

Australia

1-800-61-3900

Austria

0800-291-846

Brazil

0800-891-2869

China

10-800-110-1230

Czech Republic

800-142-355

Finland

0800-9-17201

France

0800-91-1079

Germany

0800-182-5382

Hong Kong

800-96-4839

India

000-800-100-1629

Italy

800-788670

Japan

00531-110276

Malaysia

1-800-81-7043

Mexico

001-855-256-1258

Netherlands

0800-024-9793

Norway

800-11747

Poland

00800-151-0057

Singapore

800-110-2056

South Africa

0800-99-1250

Spain

900-99-1032

Sweden

020-792473

Thailand

001-800-11-0029263

UK/Northern Ireland

0808-234-0927

Kenya

855-446-0308

Lithuania

855-446-0308

Serbia

855-446-0308

Slovenia

855-446-0308

All other countries

855-314-6245


Poslední aktualizace: 24.11.2014

Na začátek stránky