. .

Funkce:

The page is printed

eServices

Portál nové generace eSchenker

Pohodlná on-line správa vašich pozemních, leteckých a námořních přeprav na jednom místě - od plánování a objednávání přeprav, přes sledování jejich průběhu až po vyhodnocování ekologické stopy.

Do portálu eSchenker můžete vstoupit zde.


Základní aplikace bez registrace

Jízdní řád

Základní aplikace, pomocí které je možné vyhledat dobu přepravy zásilky ve sběrné službě mezi dvěma místy. Stačí do vyhledávacích polí definovat místo nakládky a místo vykládky. Výsledkem je zobrazený jízdní řád.

Pouze pro pozemní sběrnou službu kusových zásilek.

Vstup do aplikace Jízdní řád/Scheduling

Tracking (základní sledování zásilek)

Základní nástroj pro rychlé sledování zásilek v pozemní, letecké i námořní přepravě. Neregistrovaný zákazník může do vyhledávacího pole zadat STT číslo, případně jiné vyhledávací kritérium. Výsledkem hledání je základní přehled o pohybu zásilky, včetně stavů.

Změnou oproti předchozí verzi trackingu je možnost vyhledávání informací o více zásilkách najednou - stačí zadat referenční čísla oddělená středníkem.

Vstup do aplikace Sledování zásilek/Tracking

Emisní kalkulačka

Pomocí této kalkulačky je možné vypočítat, jakou ekologickou stopu přeprava zanechá. Zadání je velmi podobné jízdnímu řádu - stačí určit místo nakládky a vykládky a ještě specifikovat váhu zásilky a typ přepravy. Výsledky lze zobrazit v tabulkách či efektních grafech.

Ekologickou stopu lze vypočítat pro vaše pozemní, letecké i námořní zásilky.

Vstup do aplikace Emisní kalkulačka


Pokročilé aplikace vyžadující registraci

Advanced Tracking (pokročilé sledování zásilek)

Pokročilý nástroj pro sledování všech vašich zásilek během pozemní, letecké či námořní přepravy. Na rozdíl od základního trackingu získáte podrobnější informace o stavech jednotlivých zásilek a můžete si stáhnout ePOD (potvrzení o dodání) u doručených zásilek.

Vstup do eSchenker

Zaregistrovat se

Objednávka

Tato aplikace nahradila od 1. 1.2016 dřívější nástroj eBooking a slouží registrovaným zákazníkům pro objednávání pozemních přeprav.

Zadané objednávky lze ukládat v rozpracovaném stavu, případně z nich tvořit šablony, které již budou mít některá pole předvyplněny. Odeslané objednávky si lze zobrazit v uceleném přehledu, kam se online promítá jejich schválení ze strany Schenker a následná realizace. Přes objednávku lze zásilku přímo sledovat v Trackingu.

Aplikace Objednávka je provázána se Správou adres

Jak jednoduše objednávat v portálu eSchenker

(PDF | 1,96 MB)
PDF stáhnout

Vstup do eSchenker

Zaregistrovat se

Správa adres

Podpůrný nástroj pro aplikaci Objednávka. Umožňuje vytváření a správu databáze adres obchodních partnerů, hromadný import adres z externích zdrojů (pomocí šablony v Excelu), export adres do Excelu.

Vstup do eSchenker

Zaregistrovat se


Další možnosti, jak zefektivnit správu vašich přeprav

Přístup k těmto službám vyžaduje naši součinnost. Pokud o ně máte zájem, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo zákaznické centrum.

KPI - vyhodnocení včasnosti doručení

Aplikace umožňuje sledovat statistiku včasnosti doručení zásilek v pozemní sběrné službě, včetně případných dob zpoždění a jejich důvodů. Data lze exportovat do Excelu.

Přístup do aplikace vyžaduje registraci do portálu mySCHENKERLand. Pro zřízení přístupu nás prosím kontaktujte.

Přehled fakturace

Aplikace přehled fakturace vám umožní:

  • vyhledat fakturu podle jejího čísla,
  • zobrazit přehled faktur za zvolené období,
  • zobrazit detaily zásilek, které byly těmito fakturami placeny, a to včetně elektronického potvrzení o dodání (ePOD).

Přístup do aplikace vyžaduje registraci do portálu mySCHENKERLand. Pro zřízení přístupu nás prosím kontaktujte.

Upozornění / oznámení do e-mailu

Upozornění (Alerts)
Služba pro zasílání emailových upozornění při zpoždění zásilky v pozemní sběrné službě. 

Oznámení (Notifications)
Služba pro zasílání emailových oznámení o průběžných stavech sběrných zásilek. Existují dvě varianty – zaslání ihned nebo 1x denně v souhrnném emailu. 

EDI objednávky / EDI fakturace

Propojení informačního systému objednavatele přepravy a DB Schenker představuje nejtěsnější formu spolupráce. Pomocí EDI spojení dochází k zabezpečenému přenosu objednávek z transportního systému zákazníka ve formátu XML a přímému vstupu objednávky do provozního systému DB Schenker. Podobným způsobem funguje i EDI fakturace, kdy je faktura odeslána přímo do informačního systému plátce přepravy.

V případě zájmu kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.


Poslední aktualizace: 07.03.2017

Na začátek stránky