. .

Funkce:

The page is printed

Právní informace

Prohlášení vlastníka

Nacházíte se na webových stránkách:

SCHENKER spol. s r. o.
K Vypichu 731
252 16  Nučice
IČ: 61500780, DIČ: CZ61500780

Prohlášení
SCHENKER spol. s r. o. (dále jen „naše společnost“) používá tyto webové stránky ke své prezentaci a nabídce svých služeb. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a kontrolována jejich funkčnost. Veškeré informace na těchto stránkách považujeme za pravdivé a odpovídající skutečnosti, avšak nemůžeme poskytnout jakékoliv záruky správnosti těchto informací. Informace mohou v ojedinělých případech obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. Naše společnost si vyhrazuje právo opravovat, doplňovat nebo odstraňovat informace podle potřeby bez předchozího oznámení. Totéž se týká i jednotlivých stránek webu.

Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ať již přímé nebo nepřímé, které mohou vzniknout v důsledku používání informací nebo spoléhání se na informace uvedené na těchto stránkách. Závazná jsou pouze smluvní ujednání a Všeobecné obchodní podmínky SCHENKER spol. s r. o.

Autorská práva
Obsah těchto stránek podléhá autorským právům společnosti SCHENKER spol. s r. o. Některé části těchto stránek však mohou obsahovat obrázky nebo texty, které podléhají autorským právům jiných osob nebo společností, a které naše společnost legálně získala.

Externí odkazy
Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou v přímé souvislosti s informacemi poskytovanými naší společností a mají za cíl zjednodušit Vám použití našich webových stránek nebo urychlit vyhledání dalších informací. Zveřejnění odkazů na cizí stránky nemá žádný komerční účel. Naše společnost nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za dostupnost, funkčnost nebo obsah těchto jiných webových stránek. 

Přestože naše společnost přijala přísná bezpečnostní opatření a používání našich webových stránek by mělo být zcela bezpečné, nemůžeme přijmout odpovědnost za počítačové viry nebo jiné škodlivé elementy, se kterými se můžete setkat v souvislosti s těmito stránkami nebo s odkazovanými stránkami. 

Cookies a kódy třetích stran
Webové stránky naší společnosti používají tzv. cookies, tj. datové soubory, které se automaticky stáhnou na Váš počítač. Tyto soubory nám umožňují sledovat statistiku návštěvnosti webových stránek a hrají roli při přihlašování do DB Schenker E-Services. Tyto soubory jsou bezpečné. Pokud si však přejete cookies zablokovat, musíte upravit nastavení ve Vašem prohlížeči. Pro účely analýzy návštěvnosti webových stránek byl do kódu stránek také umístěn kód Google Analytics.

Ochrana soukromí
Naše společnost respektuje soukromí osob. Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím těchto webových stránek, slouží vždy pouze k tomu, abychom Vám odpověděli na Váš dotaz nebo vyřídili Vaši poptávku. Pokud sbíráme osobní údaje za jiným účelem, je tento účel zřejmý a na dané stránce Vás o tom informujeme. Získané údaje nikdy nepředáváme třetím stranám. Při sběru a práci s osobními údaji vycházíme ze Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: 27.11.2014

Na začátek stránky