. .

Funkce:

The page is printed

Naše strategie

Strategie DB Schenker do roku 2020

Naše strategie stanovuje základy pro udržitelný úspěch DB Schenker. To zahrnuje všechny dimenze udržitelného rozvoje: ekonomický úspěch, sociální odpovědnost a ochranu životního prostředí.


Video pouze v angličtině

Do roku 2020 budeme ziskovým lídrem na trhu a udržíme si přední pozici na našich cílových trzích. V návaznosti na naši dlouhodobou finanční stabilitu budeme i nadále investovat do rozvíjejících se trhů, nových obchodů a odbornosti našich zaměstnanců. Budeme dodávat inovační produkty založené na vysoce výkonných procesech a IT systémech, aby zůstávali naši zákazníci zcela spokojeni s našimi špičkovými sítěmi a průmyslovými řešeními.

Do roku 2020 budeme předním zaměstnavatelem v našem odvětví. Jsme rozmanitá, mezinárodní společnost, která inspiruje a přitahuje lidi všech věkových skupin a profesí. Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců a nabízíme jim lokální a mezinárodní kariérní příležitosti. Naše vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře a naší společné filozofii vedení. Nabízíme pracovní prostředí, které respektuje potřeby jednotlivců a hodnoty, ke kterých všichni přispívají.

Do 2020 budeme průkopníkem ekologie v našem odvětví. Naše portfolio „zelených” produktů a odbornost v ekologickém poradenství tvoří podstatu naší strategie.  Poskytují jasnou konkurenční výhodu pro nás a naše zákazníky. DB Schenker bude považována za standard, pokud jde o uhlíkovou a energetickou účinnost. Také se snažíme o snižování dalších emisí, jako je hluk, aby společnost lépe přijímala náš další růst.

Naše strategie pro 2020 zahrnuje všechny dimenze působící na udržitelnost a úspěšnost. To zajistí, že ekonomické, sociální a ekologické aspekty, jsou v harmonii. Díky naší strategii jsme v dobré pozici a připraveni převést naši společnou vizi v realitu:

Jako ziskový lídr na trhu, přední zaměstnavatel a ekologický průkopník v našem odvětví, budeme do roku 2020 předním poskytovatelem integrované dopravy a logistiky.

DB Schenker. Poskytujeme řešení.

Poslední aktualizace: 24.11.2014

Na začátek stránky