. .

Funkce:

The page is printed

Globální profil

Expert na globální logistiku a specialista na železniční přepravu

DB Schenker je synonymem pro dopravní a logistické aktivity Deutsche Bahn. Sektor logistiky DB je druhý největší poskytovatel dopravních a logistických služeb na světě, pokud jde o výnosy a výkonnost.

Prostřednictvím své dopravní a logistické divize si DB drží přední pozice v globální letecké a námořní nákladní přepravě,nejhustší evropskou pozemní přepravní síť a vyniká v železniční dopravě díky největší evropské společnosti zajišťující železniční nákladní dopravu. V roce 2015 dosáhly výnosy DB Schenker přibližně 20,2 miliard eur.

S více než 2 000 lokalitami ve všech hospodářsky významných regionech světa disponuje DB Schenker globální sítí, která je uzpůsobena pro zákaznické služby, kvalitu a udržitelnost. Tento úspěch lze přičíst především 96 600 zaměstnancům společnosti
DB Schenker, jejichž prvořadým zájmem je spokojenost zákazníků a kvalita.

DB Schenker znamená výkon, službu a bezpečnost nehledě na složitost nebo rozsah logistických úkolů a požadavků. Díky našemu pevnému obchodnímu modelu jsme dobře vybaveni pro veškeré výzvy. Sloučení mezinárodních trhů a zvyšování toků zboží jsou výzvy, kterým čelíme každý den, a současně pohání naše podnikání. Naši zákazníci, od malých rodinných podniků po obří mezinárodní korporace, musí být schopni jednat stále rychleji a flexibilněji - a v globálním měřítku. Ať už jde o zadávání veřejných zakázek, výrobu nebo prodejní trhy.

Rozhodli jsme se propojit tyto trhy pomocí mezinárodních a hladce fungujících logistických řetězců, které jsou navíc šetrné k životnímu prostředí. Abychom to dokázali, vyvinuli jsme vhodná řešení „door-to-door” a balíky komplexních služeb pokrývající celý hodnotový řetězec.

Působíme ve 140 zemích světa. Pracujeme v globální síti, ale fungujeme lokálně. Nabízíme integrované služby od jediného zdroje: bezproblémové přepravní řetězce napříč druhy dopravy - ať už jde o nákladní vlakovou, kamionovou, lodní či leteckou dopravu - kombinované s doplňkovými logistickými službami. Díky naší odborné způsobilosti jsme po celá léta partnerem například automobilového průmyslu, spotřebního průmyslu a high-tech průmyslových odvětví. Sledujeme bedlivě informace o ochraně klimatu a systematicky přizpůsobujeme naši činnost. V době, kdy se uvědomění ohledně ochrany životního prostředí stává společenskou odpovědností, pomáháme našim zákazníkům vylepšovat jejich ekologické stopy. Aktivity DB Schenker týkající se ochrany klimatu jsou integrální částí Programu ochrany klimatu DB Schenker 2020. Tento program měl za cíl v období 2006 - 2020 snížit celosvětově specifické emise CO2, emise z dopravy, o 20 %. Vytyčeného cíle se však podařilo dosáhnout již v roce 2014. Cíl byl založen také na úspěších z předchozích let: od roku 1990 již DB snížila své specifické emise CO2 z železniční dopravy o více než 40 %. Sektor logistiky definoval specifické úsporné cíle ve všech obchodních jednotkách, např. optimalizací vozového parku a zvýšením energetické účinnosti budov a zařízení.

DB Schenker tvoří dvě obchodní jednotky - DB Schenker Rail
a DB Schenker Logistics

S 66 000 zaměstnanci a výnosy v hodnotě 15,45 miliard eur je        
DB Schenker Logistics globálním lídrem v tomto odvětví. Její portfolio služeb zahrnuje evropskou pozemní přepravu, globální leteckou a námořní přepravu, sofistikovaná logistická řešení a řízení globálního dodavatelského řetězce z jediného zdroje. Naši logističtí specialisté si také drží přední pozice v automobilovém průmyslu, high-tech a oblasti spotřebitelského zboží, dále v segmentu veletržní spedice, speciálních přeprav a sportovní logistiky.

DB Schenker Rail, železniční přepravní společnost skupiny Deutsche Bahn, je předním poskytovatelem železniční nákladní dopravy s výnosy cca 4,77 miliard eur a téměř 33 000 zaměstnanci.

Organizační struktura DB Schenker Rail se rozpíná do 15 evropských zemí. Díky dobrému řízení nabízí DB Schenker Rail účinná přepravní řešení v rámci ucelených vlaků, přeprav jednotlivými vozy a intermodálních přeprav. Hlavními přepravovanými komoditami jsou ocel a uhlí; chemikálie a minerální oleje; stavební materiály, průmyslové a spotřební zboží; intermodální segmenty a segmenty automobilového průmyslu.

DB Schenker Rail každý den obsluhuje přibližně 4 500 nákladních vlaků. Přepravní výkony činily celkem 98 miliard tunokilometrů
a DB Schenker Rail přepravila v roce 2015 300,2 miliard tun nákladu.
DB Schenker Rail má největší vozový park v Evropě, který čítá přibližně   89 000 nákladních vagonů a 2 869 lokomotiv - velká část z nich jsou multisystémové lokomotivy využívané mezinárodně. Téměř 60 % nákladních vlaků již překročilo alespoň jednou hranice.

Fakta a čísla o Divizi dopravy a logistiky Deutsche Bahn
  • Více než 100 000 jízd kamionem: Nákladní vlaky DB každý den ujedou ekvivalent tras více než 100 000 kamionů, čímž se ročně zabrání emisím 4,4 milionů tun CO2.
  • 11 000 kilometrů: Nejdelší železniční trasa, kterou urazí vlaky DB. Autodíly BMW jsou dopravovány podél tohoto koridoru, který spojuje německé Lipsko a Shenyang v severovýchodní Číně.
  • 4 000 tun: Hmotnost nejtěžších dopravních vlaků. Tyto vlaky přepravují železnou rudu z přístavů v Severním moři do oceláren v Německu.
  • 6 milionů automobilů: Specialisté DB v oblasti smluvní logistiky spolupracují na výrobě šesti milionů automobilů ročně. Více než 3 300 automobilů je denně přepravováno na zaoceánských lodích.
  • 6,2 milionů čtverečních metrů: Rozloha nejmodernějších logistických zařízení provozovaných společností DB Schenker po celém světě.
  • 250 vlaků s dokončenými vozy a dodavatelskými díly jsou přepravovány napříč Evropou každý den. Automobiloví odborníci v DB Schenker dohlížejí na to, aby byly každý rok přepraveny tři miliony vozidel po železnici.
  • 32 000 pravidelných kamionových linek týdně je nabízeno společností DB Schenker. Síť plánovaných přeprav spojuje nejdůležitější evropské ekonomické regiony.
  • S 1 200 vlastními charterovými lety ročně nabízí DB Schenker svým zákazníkům dostatečnou kapacitu pro rychlou globální výměnu zboží.

Poslední aktualizace: 18.03.2016

Na začátek stránky