. .

Funkce:

The page is printed

Ekologie

Naše ekologická řešení ukazují směr

Jako průkopník ochrany životního prostředí nabízí DB produkty, které stanovují standard pro efektivní využívání dostupných zdrojů.


Video pouze v angličtině

Jsme přesvědčeni, že úspěch společnosti znamená více než jen ekonomickou výkonnost. Proto se snažíme nalézt rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a ekologickým pilířem.
Společnost čelí čím dál většímu tlaku na ochranu životního prostředí. Zejména sektor dopravy je vyzýván, aby významně přispíval k těmto snahám. DB Schenker se snaží razit cestu v aktivitám týkajících se ochrany životního prostředí.

Chceme se stát předním poskytovatelem „zelených” logistických služeb a prokázat, že emise CO2 je skutečně možné snižovat, i když doprava narůstá. Kromě snižování emisí CO2 značně rozšiřujeme naše aktivity ochrany materiálů a zdrojů a pracujeme na významném snížení hluku způsobeného železniční dopravou.

  • Snižování emisí

DB Schenker podporuje skupinu DB ve snižování emisí CO2 o 20 % pro období 2006 - 2020. K dosažení tohoto cíle společnost zahájila řadu iniciativ a pokračuje v rozšiřování své řady ekologicky šetrných výrobků.

Jednat s ohledem na životní prostředí je důležitým tématem v DB Schenker, které podporujeme prostřednictvím iniciativ v obchodních jednotkách. Příklady zahrnují další zlepšování vytížení našich způsobů přepravy, plošnou modernizaci našeho vybavení a zařízení, využívání nízkoemisního vozového parku a školení našich řidičů v energeticky úsporných technikách jízdy.

DB Schenker již nabízí ekologická řešení pro každý způsob dopravy, což zákazníkům umožňuje snižovat, kompenzovat nebo vyloučit emise CO2 v rámci celého dodavatelského řetězce. Nabízíme produkt bez CO2 pro železniční přepravu a dokážeme snížit emise CO2 až o 20 % u letecké přepravy a až o 50 % u námořní přepravy. Řešení šetrná k životnímu prostředí jsou k dispozici také pro pozemní přepravu a smluvní logistiku s využitím energeticky účinných a udržitelných skladišť. Společnost DB Schenker dokáže zajistit, aby byla stopa CO2 dodavatelského řetězce jejich zákazníků transparentní a může nabídnout doporučení k optimalizaci.

  • Ochrana materiálů a zdrojů

Naší vizí je vytvoření kompletního trakční proud z obnovitelných zdrojů do roku 2050. Prvním krokem je zvýšení obnovitelných energií na 35 % do roku 2020.
Dále se snažíme vrátit většinu materiálů a zdrojů, které používáme, zpět do materiálového cyklu, čímž se zvýší míra recyklace. Například jsme zavedli interní recyklační programy a systém opakovaně použitelných obalů ve smluvní logistice.

  • Snižování hluku

I nadále se zaměřujeme na náš cíl snížit hladinu hluku železniční dopravy z 2010 o polovinu do roku 2020. Jako odpovědný člen společnosti oceňujeme aktivní vývoj řešení v této oblasti. DB Schenker Rail dlouhodobě investuje do vybavení svého vozového parku tichými kompozitními brzdovými klíny.

Zvětšit obrázekZelená logistika v DB Schenker, DB Schenker

Vytyčeného cíle snížení emisí o 20% se podařilo dosáhnout již v roce 2014

Poslední aktualizace: 22.12.2015

Na začátek stránky