. .

Funkce:

The page is printed

Ekonomika

Investujeme do budoucnosti

Jako ziskový lídr na trhu, DB nabízí svým zákazníkům prvotřídní mobilitu a logistická řešení. Ziskový růst a důsledné zaměření na zákazníky a kvalitu jsou klíčovými strategickými oblastmi, jak si tuto pozici udržet.

Jsme přesvědčeni, že úspěch společnosti znamená více než jen ekonomickou výkonnost. Proto se snažíme nalézt rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a ekologickým pilířem.

Deutsche Bahn usiluje o získání pozice ziskového lídra na trhu do roku 2020. A společnost DB Schenker, jako přepravní a logistická divize Deutsche Bahn Group, bude hrát klíčovou roli. 

Dosažení tohoto cíle zajistí skupině dvě strategické oblasti: růst a ziskovost, stejně jako důsledné zaměření na zákazníky a kvalitu.

  • Růst a ziskovost

Růst a ziskovost společnosti jsou zásadní pro dlouhodobý úspěch a musí jít ruku v ruce. S jejím zdravým finančním základem a dobrou výkonností ekonomiky je DB Schenker schopna investovat do nových pracovních míst, odborných znalostí svých zaměstnanců a nových obchodů, což ji umožní nadále růst. Tyto investice jsou nezbytné, aby bylo možné uplatnit a dále rozvíjet naši pozici na trhu, jako přední přepravní a logistická společnost.

DB Schenker již má přední pozice na trhu ve všech tržních segmentech - evropská železniční a pozemní nákladní doprava, letecká a námořní doprava a smluvní logistika. Předtím, než bude možné na těchto pozicích stavět, musí se zvýšit ziskovost prostřednictvím modernizace IT a rozšiřování nových vysoce výdělečných produktů. DB Schenker bude stále více přesouvat těžiště svých růstových aktivit na nově industrializované a rozvojové země, aby získala ještě větší výhody z rychle rostoucích trhů.

  • Zaměření na zákazníky a na kvalitu

My v DB Schenker prosazujeme rozšíření našeho základního podnikání se zaměřením na neustálé zlepšování kvality procesů a produktů. Zároveň se snažíme rozšiřovat naše integrované produkty a služby a posilovat naši mezinárodní dopravní síť. Inovační průmyslová řešení a řízení klíčových zákazníků zaměřené na tato řešení představují dlouhodobý nástroj, který nám pomůže udržovat naše zákazníky spokojené. Naše schopnost najít inteligentní způsob, jak kombinovat různé způsoby dopravy a jejich přednosti z hlediska rychlosti, kapacity a aspektů ochrany životního prostředí nám dává jasnou konkurenční výhodu.
DB Schenker Rail je již, se svou úzce propojenou sítí, přední evropskou společností v oblasti železniční nákladní dopravy. Jsme schopni nabídnout našim zákazníkům produkty a služby „vše v jednom” v kvalitě udržované na stále stejné vysoké úrovni. To nám v posledních letech umožňuje trvale zvyšovat náš tržní podíl v Evropě a růst z národního provozovatele sítě na evropskou společnost v oblasti nákladní železniční dopravy.

DB Schenker Logistics zajišťuje naše globální logistické aktivity - a jsme již jednou z předních světových společností v této oblasti. Náš rozsáhlý, mezinárodně orientovaný sortiment produktů a služeb v globální letecké a námořní přepravě a smluvní logistika a naše hustá evropská pozemní dopravní síť nám umožňuje nabízet našim zákazníkům veškerá dopravní a logistická řešení od jediného zdroje.

Poslední aktualizace: 24.11.2014

Na začátek stránky