. .

Funkce:

The page is printed

Zaměstnanost

Nabízíme atraktivní příležitosti

Jako přední zaměstnavatel DB provádí nábor a udržuje si kvalifikované zaměstnance, kteří jsou zanícení pro práci pro svou společnost a zákazníky.

Jsme přesvědčeni, že úspěch společnosti znamená více než jen ekonomickou výkonnost. Proto se snažíme nalézt rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a ekologickým pilířem.

Jako přední zaměstnavatel si přejeme být do roku 2020 mezi deseti nejlepšími v Německu i mimo něj. V mnoha zemích, např. v Polsku, již jsme předním zaměstnavatelem, a uděláme maximum pro udržení naší pozice. To je to, o co se DB Schenker snaží. Naše sociální odpovědnost jde dál než být jen atraktivním zaměstnavatelem. Chceme být uznávaným členem společnosti a vyjádřit svůj závazek vůči společnosti tím, že podporujeme sociální projekty. Demografické změny a rostoucí poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích objasňuje, jak je nábor a udržení zaměstnanců strategicky důležité pro budoucí úspěch DB Schenker a DB Group.

  • Udržení zaměstnanců

Zaměstnanci DB Schenker představují nejdůležitější aktivum společnosti. Náš úspěch na trhu můžeme udržet jedině, pokud budeme mít v našich řadách motivované a kvalifikované zaměstnance. Úspěšný nábor zaměstnanců v DB Schenker podporují tři klíčové faktory: vysoká spokojenost zaměstnanců, udržitelný rozvoj zaměstnanců a silná firemní kultura.

Silné, profesionální řízení lidských zdrojů nám pomáhá udržet si zaměstnance po dlouhou dobu. To je důvod, proč jsme důsledně pracovali na dalším zlepšování spokojenosti zaměstnanců. Stanovili jsme si jasné cíle a pravidelně hodnotíme sami sebe prostřednictvím celosvětového zaměstnaneckého průzkumu.

Udržitelný rozvoj lidských zdrojů jsme v naši společnosti stanovili jako jasný cíl. Spoléháme se na kvalifikaci našich zaměstnanců a systematický rozvoj našich specialistů a vedoucích pracovníků. Kromě toho se snažíme, aby byl profesní rozvoj našich zaměstnanců ještě více flexibilní a lépe tak odpovídal jejich individuálním profesním a životním fázím.

Kromě úspěšných iniciativ v oblasti řízení lidských zdrojů je silná firemní kultura nezbytným předpokladem pro oddané a spokojené zaměstnance, a tedy základ pro dlouhodobý úspěch. Mezinárodní povaha DB Schenker představuje výzvu v tom, že musíme integrovat celou řadu kultur a vytvořit společnou identitu. Pro nás je důležité, že jsme vytvořili kulturu, ve které se zaměstnanci z různých prostředí cítí jako doma a pracují společně na dosahování našich cílů a vizí.

  • Nábor zaměstnanců

Kromě udržení zaměstnanců je nezbytnou nutností profesionální nábor lidských zdrojů. DB Schenker si buduje pověst jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v odvětví dopravy a logistiky. Dosažení tohoto cíle je obzvlášť náročné s ohledem na demografické změny a současný „boj o talenty”. Kromě toho, že nabízí atraktivní školící a postgraduální programy, musí DB Schenker posilovat své aktivity při náboru kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Za tímto účelem DB Schenker úzce spolupracuje s univerzitami a asociacemi, jako Bundesvereinigung Logistik e.V., sítí řízení logistických a dodavatelských řetězců.

Poslední aktualizace: 29.11.2014

Na začátek stránky