. .

Funkce:

The page is printed

Nejlepší praxe

Logistika a věda společně pro budoucnost

Teorie a praxe v DB Schenker jsou úzce spjaty. Zvítězit nad konkurencí znamená bedlivě sledovat logistický trh, rozpoznávat trendy a využívat příležitosti.